Velkommen som kunde hos Infotrend AS.

Vi er opptatt av at du som kunde skal være fornøyd. Vi tilbyr supportavtaler, serviceavtaler og utvidet garanti på alle våre produkter. Ta kontakt med oss for å avtale dette.

Priser og levering

 • Alle våre priser er oppgitt eks moms og frakt
 • Programmering kommer i tillegg til prisen
 • Leveringstid er normalt 7-14 dager fra bestilling eller etter avtale.
 • Varene leveres ferdig programmert fra vårt lager og sendes med Posten – Bedriftspakke dør-dør.
  Annen leveringsmåte kan avtales.

Bestilling og betalingsbetingelser

Bestilling kan gjøres via vår nettbutikk, per telefon +47 73 99 12 00 eller på e-post: salg@infotrend.no

Betaling; enten per faktura eller forhåndsbetaling

 • Vi kredittsjekker alle våre kunder når ordre er mottatt

 • Standard betalingsbetingelse etter kredittgodkjenning er netto pr. 14 dager når annet ikke er avtalt. Ved forsinket betaling belastes gjeldende forsinkelsesrente.

 • For kunder som ikke blir kredittgodkjent, gjelder forhåndsbetaling.

Garanti, reklamasjon og mangler

 • Varene leveres med garanti etter kjøpslovens betingelser om ikke annet er oppgitt.
 • Infotrend garanterer varen mot fabrikasjonsfeil og/eller materialfeil i henhold til produsentens garantibestemmelser.
 • Ved feil eller mangler på levert vare ved leveringstidspunktet og som ikke skyldes kunden, må dette reklameres innen 10 virkedager etter varemottak.
 • Feil eller mangler som først kan bli oppdagert etter montering eller installasjon, må reklameres straks de blir oppdaget.
 • Infotrend AS vil etter eget valg og for egen kostnad enten rette mangelen, foreta omlevering eller gi prisavslag.
 • Reklamasjoner etter utløpt garantiperiode bekostes i sin helhet av kunde.
 • Retur av kjøpt vare kan kun foretas etter avtale med Infotrend AS og skjer for kundens regning og risiko.

Erstatningsansvar

 • Infotrend AS tar ikke ansvar for direkte eller indirekte økonomiske tap som kan oppstå på grunn av feil på vare eller forsinket leveranse.
 • Et eventuelt erstatningsansvar kan kun omfattes av direkte dokumenterte tap som skyldes uaktsomhet fra Infotrend AS, og omfatter ikke følgetap eller indirekte tap, tap av fortjeneste ved videresalg eller andre former for konsekvenstap. Ansvaret er uansett begrenset oppad til den leverte varens verdi.

Tvister

 • Tvister under denne avtalen skal såvidt mulig løses av partene ved forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører fram, kan hver av partene forlange saken avgjort med endelig virkning i henhold til norsk lov.

Kontakt oss

Det er lett å komme i kontakt med oss som jobber her. Ikke nøl med å ta kontakt om du har spørsmål eller ønsker et uforpliktende tilbud.

Infotrend AS
Granåsveien 13
7069 Trondheim
Telefon: + 47 73 92 11 00
E-post: salg@infotrend.no

Organisasjonsnummer: 934289102