Etter 31. desember 2018 må alle kassesystemer i Norge tilfredsstille kravene i den nye kassaloven. – Alle kasseapparater må enten byttes eller oppgraderes innen fristen for å være lovlig i bruk.

Formålet med den nye kassasystemlova og regelverket, er å redusere omfanget av svart økonomi i bransjer med kontantsalg. Det er i dag få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer og Skatteetaten har ved kontroller avdekket at kassasystemer er satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Reglene vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemet for å unndra skatt og avgifter.

Stortinget vedtok i 19. juni 2015 en ny lov om kassesystem, Kassasystemlova, for å bekjempe skatte- og avgiftsunndragelser. Den endelige loven er tilgjengelig på lovdata.no. Hele kassasystemlova kan leses her.

Lov om krav til kassasystem 

Alle kasseapparat som var i lovlig bruk før 31.12.2016, vil fortsette å være det til og med 31.12.2018.
Har du et bokføringspliktig selskap må du oppgradere eller kjøpe nye kassasystemer med produkterklæring, og bruke disse til å registrere og dokumentere kontantsalg med mer. For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende systemer, må du ha det nye kassasystemet på plass fra 01.01.2019.

Hvem?

  • Alle bokføringspliktige må ha et godkjent kassasystem fra 01.01.2019.
  • Det kassaapparat du eventuelt hadde fram til 31.12.2016, som følger gamle regler, kan brukes slik det står til 31.12.2018.
  • Senest desember 2018 må et slikt kassaapparat oppgraderes til en versjon som står på Skattedirektoratets liste, eller byttes med ett som står på listen.

Er du usikker på om din bedrift har lovlig kassasystem?

Vi hjelper deg med å finne ut om din kasse må byttes.  Vi har kassaapparater og systemer som er spesielt tilpasset ulike bransjer – de er enkle i bruk, og godkjent i forhold til den nye kassasystemlova. 

Ring oss på telefon 73 99 12 00

Vi leverer kassasystem tilpasset ulike bransjer